Trapondersteuning E-bikes

Trapondersteuning is de extra ondersteuning van de elektromotor bij het fietsen wanneer je zelf trapt. Bij het trappen krijg je hulp van de elektromotor. 

Trapondersteuning is de extra ondersteuning van de elektromotor bij het fietsen wanneer je zelf trapt. Bij het trappen krijg je hulp van de elektromotor. 

De meeste moderne elektrische fietsen zijn voorzien van trapondersteuning. Er zitten sensoren op de fiets die verschillende aspecten meten zoals je snelheid en je trapkracht. Kijkend naar deze aspecten zorgen de sensoren ervoor dat de juiste ondersteuning wordt geboden.

Hoe werkt de trapondersteuning?

Bij de trapondersteuning zijn drie onderdelen van belang, namelijk de motor, de accu en de fietscomputer. Deze componenten leveren de energie en de ondersteuning. Dan zijn er nog sensoren die meten hoe hard jij trapt. In het elektrische systeem wordt uiteindelijk de ingestelde waarde omgezet in de trapondersteuning. Dit signaal wordt dan naar de elektromotor gestuurd. De ingestelde waarde kun je meestal veranderen op de display van je fiets.