Opladen accu elektrische fiets

Hoe kunt het beste de accu van uw elektrische fiets opladen? Er zijn twee manieren om de batterij op te laden; 1. Neem de batterij uit de fiets en laadt deze vervolgens op een voor u geschikte plaats op. 2. Laadt de batterij op terwijl deze in de fiets zit.

Aansluiten van de accu voor opladen

Hoe kunt het beste de accu van uw elektrische fiets opladen? Er zijn twee manieren om de batterij op te laden; 1. Neem de batterij uit de fiets en laadt deze vervolgens op een voor u geschikte plaats op. 2. Laadt de batterij op terwijl deze in de fiets zit.

Als u de batterij gaat opladen, zorg dan dat de sleutelschakelaar altijd op “uit” staat. Sluit vervolgens eerst de oplader aan op de batterij en doe dan pas de steker in het stopcontact. De batterij bij voorkeur horizontaal plaatsen (zoals deze geplaatst is in de fiets, zeker niet ondersteboven.) Plaats de oplader op een gelijke ondergrond.

Wissel de volgorde NOOIT om. Beginnen met opladen; Sluit de plug aan tussen de oplader en de batterij. Sluit pas daarna de oplader aan op het lichtnet. Beëindig het opladen; Verwijder eerst de steker vanuit het lichtnet (230V) en nadat dit gebeurd is, verwijdert u de oplaadplug van de oplader uit de batterij.

Veiligheidstips oplade accu e-bike

 • Uw Trenergy fietsbatterij is een Lithium Ion batterij. Bij dit type batterij hoort ook een speciaal type batterijlader. Laad deze batterij nooit op met een andere oplader dan de originele oplader. Gebruik dus altijd een oplader van 100% hetzelfde type en merk. Als u een verkeerd type oplader gebruikt voor het laden van de Trenergy batterij, kan dat resulteren in oververhitting, brand of zelfs een explosie. Als uw oplader defect of kwijt is, neem dan contact op met uw leverancier voor een juiste vervanging.
 • Laad de batterij op als deze niet in gebruik is (schakelaar op de batterij in de “uit” stand). U kunt besluiten de batterij op te laden terwijl deze in de fiets zit of als deze uit de fiets gehaald is.
 • Tijdens het opladen mag zowel de batterij als de lader niet dicht bij licht ontvlambare (vloei)stoffen worden geplaatst. Zorg er altijd voor dat kinderen niet bij de oplader kunnen komen als deze de batterij oplaadt.
 • De oplaadduur van de batterij is afhankelijk van hoeveel restenergie nog in de batterij aanwezig is. Als de batterij geheel leeg is, zal het maximaal 7,5 uur duren voordat de batterij weer helemaal vol is. Als de batterij vol is, schakelt de led over van rood (laden) naar groen (gereed). Veiligheidstips voor oplader en batterij.
 • Nu dient u het opladen te stoppen. Laat de oplader niet langer dan nodig aangesloten zitten aan de batterij. Uiteraard kunt u wel een laadsessie in de avond starten en deze dan in de morgen beëindigen.
 • Het is niet vreemd dat de batterij en de oplader tijdens een laadsessie warm tot heet kunnen worden.
 • De batterij is ca. 50% geladen als u een nieuwe fiets koopt. Zorg dat de batterij direct volledig wordt opgeladen. Zorg er tevens voor dat de batterij de eerste 3 oplaadbeurten minimaal 12 uur aan de oplader is aangesloten.
 • Op de oplader treft u een LED aan. Als deze rood is, betekent dat dat hij stroom levert aan de batterij en dat deze batterij dus nog niet vol is. Zodra de batterij wel vol is, zal de LED veranderen naar een groene kleur.
 • Overtuig uzelf ervan dat de schakelaar op de batterij uit staat, alvorens de steker van de oplader in het stopcontact te steken. 
 • De oplader is alleen voor gebruik binnenshuis.
 • Open de behuizing van de oplader nooit zelf. In geval dit noodzakelijk zou zijn, laat dit dan verzorgen door een voldoende deskundig persoon.
 • Zorgt u ervoor dat de contactpunten van de batterij niet aangeraakt worden met uw hand of andere gereedschappen of materialen.
 • Als u de fiets niet gebruikt voor een langere periode, zorgt u er dan voor dat de batterij minstens 1 keer per maand geladen wordt, door deze minimaal 2 uur aan de oplader aan te sluiten.
 • Het is zeer gevaarlijk en zeer onwenselijk de batterij op te laden via een ander type batterij lader.
 • Zorgt u ervoor dat er geen materialen en/of vloeistoffen de oplader binnen kunnen dringen. Indien dit wel gebeurt adviseren we u de oplader niet meer te gebruiken alvorens deze door een deskundig persoon is geïnspecteerd.
 • Zorg dat de oplader altijd voldoende koeling heeft als deze aan het opladen is. De oplader moet altijd aan alle zijden 200mm vrij zijn voor koeling. Veiligheidstips voor oplader en batterij
 • Het is gevaarlijk en wordt sterk ontraden de oplader en de batterij dichtbij warmtebronnen te plaatsen.
 • De levensduur van de batterij is afhankelijk van hoe ermee omgegaan wordt. Volg de instructies in deze manual voor het opladen. Daarnaast de batterij nooit laten vallen, niet schudden of er tegenaan tikken.
 • Het is onder garantievoorwaarden niet toegestaan de batterij te openen en de interne batterij segmenten van elkaar los te nemen. Een geopende batterij valt nooit onder garantievoorwaarden.