De motorpositie is de plaats waar de elektromotor van de elektrische fiets gevestigd is. Dat kan op drie plekken zijn, namelijk op het voorwiel, het achterwiel of bij de trapas. Je hebt daarom een e-bike met een voorwielmotor, een achterwielmotor of een middenmotor. Het is niet zo maar te zeggen welke positie van de motor op een elektrische fiets het beste is. Tegenwoordig is er heel veel keus op het gebied van e-bikes. Dit maakt de keuze alleen maar lastiger. Je ziet wel dat men steeds meer terugkomt op een fiets met een voorwielmotor.

Wat zijn de verschillen tussen een voorwielmotor, achterwielmotor en middenmotor?

Er zijn een aantal verschillen tussen een voorwielmotor, achterwielmotor en middenmotor. Deze verschillen zijn voor u belangrijk om uiteindelijk een keuze te maken voor een elektrische fiets.

 De verschillen zijn hieronder voor u op rij gezet:

 1. Elektrische fiets met voorwielmotor

Bij een elektrische fiets met voorwielmotor zit de elektromotor gevestigd in het voorwiel. Hierbij heb je als ware het gevoel dat je vooruit getrokken wordt. Deze aandrijving is momenteel nog steeds de meest gebruikte voor elektrische fietsen. Een voorwielmotor op een elektrische fiets heeft een aantal voor- en nadelen. De werking van de voorwielmotor berust op een rotatiesensor die meet of de fiets in beweging is. Daaruit wordt een bepaalde trapondersteuning geboden. Soms denkt men dat een voorwielmotor minder kracht levert maar dit verschil wordt steeds kleiner. Met een voorwielmotor wordt je als het ware vooruit getrokken. 

Voor- en nadelen van een elektrische fiets met voorwielmotor

Een groot voordeel is dat de aandrijving van de fiets wordt verdeeld over twee wielen. De motor drijft het voorwiel aan en uzelf via de ketting drijft het achterwiel aan. Doordat deze motor als het ware de fiets vooruit trekt spoort een dergelijke fiets beter en betrouwbaarder. Over het algemeen is een elektrische fiets met voorwielmotor goedkoper dan met de andere twee motoren. Dat wil niet zeggen dat de motor van mindere kwaliteit is. Hierbij krijg je ook direct ondersteuning als je wegrijdt in elke versnelling. Een voorwielmotor is ook veel minder onderhoudsgevoelig. Ook als je zonder ondersteuning fiets is dit erg licht.

De voorwielmotor is wel goed te combineren met zowel een naaf- als derailleurversnelling en alle soorten kettingkasten. Hierbij gaat het om een gesloten of (half) open kettingkast. Wel voelt het voorwiel wat zwaarder aan en is de kans op slipgevaar wat groter. Een nadeel is dat een motor altijd geluid maakt. Echter omdat de motor zich in dit geval voor de berijder bevindt, rijd men naar het geluid toe en zal het geluid dus meer opvallen dan bij eenzelfde motor die in het achterwiel is gemonteerd.

2. Elektrische fiets met middenmotor

Bij een elektrische fiets met middenmotor zit de elektromotor gevestigd bij de trappers. In een middenmotor van een elektrische fiets zit zowel een rotatie- als trapkrachtsensor. Deze motor zit bij de trapas en hierbij worden de pedalen aangedreven. De motor drijft niet het wiel aan, maar de pedalen en helpt dus zeer direct de berijder met het rondtrappen van de pedalen. De optimale ondersteuning bij een middenmotor wordt geregeld door het meten van de snelheid en de druk die je op de pedalen uitoefent. Meer en meer merken brengen elektrische fietsen op de markt met een middenmotor, waaronder ook wij met de Trenergy E-Supra en de Trenergy Jetset.

Voor- en nadelen van een elektrische fiets met middenmotor.

Het rijden met een middenmotor wordt door veel mensen als zeer comfortabel ervaren. Andere voordelen van een middenmotor zijn het lagere zwaartepunt en de meeste motoren zijn relatief stil, waarbij de motor op de Trenergy E-Supra helemaal niet hoorbaar is.

Een nadeel van de middenmotor is de kracht op de ketting. De kracht die u als berijder samen met de motor overbrengt op de ketting komt ook op het achterwiel te staan. Dit genereert een bovengemiddelde schade aan de versnellingssystemen. Inmiddels zijn de regelingen voor deze motoren wat verder doorontwikkeld, echter bij volledige ondersteuning dient voorzichtig omgegaan te worden met het schakelen, waarbij het gebruik van klassieke versnellingssystemen zoals de Nexus beter vermeden kunnen worden. Enkele andere nadelen zijn de beduidend hogere prijs en het feit dat de motor optisch minder mooi weggewerkt kan worden.

Al met al is het vaak de persoonlijke voorkeur en het budget die bepalen waar de voorkeur van de berijder naar uit zal gaan. Een e-bike met een middenmotor is ook duurder dan andere modellen.

 3. Elektrische fiets met achterwielmotor

 Bij een elektrische fiets met achterwielmotor zit de motor gevestigd in het achterwiel. Hierbij wordt je als het ware door de motor vooruit geduwd. Het zwaartepunt van deze fiets ligt hierbij op het achterwiel.

Voor- en nadelen van een elektrische fiets met achterwielmotor

De voordelen zoals genoemd bij de motor in het voorwiel gelden in dit geval als nadeel voor een motor in het achterwiel. Hierbij komt echter nog een nadeel cq beperking. Bij een motor in het achterwiel kunnen de versnellingen alleen maar uitgevoerd worden met een externe derailleur en zal de fiets ook niet een gesloten kettingkast hebben. Dit soort systemen kent meer onderhoud vanwege het technisch principe en natuurlijk vanwege vervuiling. Een open derailleur is op zijn beurt weer veel goedkoper dan bij voorbeeld een Nexus-8 van Shimano en dat maakt dat deze fiets doorgaans een lagere aankoopprijs heeft.

Omdat deze motor zich achter de berijder bevindt, zal de berijder van de elektrische fiets minder geluid horen afkomstig van de motor. Voornamelijk omdat de berijder niet naar het geluid toe, maar juist er vanaf rijdt. Over het algemeen haalt een accu bij een middenmotor minder kilometers.

 

Top